Polityka prywatności Izabella Sp. z o.o.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Izabella Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach    ul. Lubelska 1, 24-100 Puławy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Są Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000106212, Nip 716-25-25-400,  Regon 432332383 posiadająca kapitała zakładowy 1 263 000 zł., nr tel. 81 886 30 41, e-mail: hotel.izabella@op.pl

Płatności obsługiwane są przez Przelewy24.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które maja zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych– ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

– przetwarzane zgodnie z prawem

– zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami

– przechowywanie w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez użytkowników oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników dane osobowe w celu:

– udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego,

– przyjęcia rezerwacji przy użyciu rezerwacji online,

-realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust 1 lit.. RODO

– marketingu, w tym przesłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji lub składania zapytania przez formularz kontaktowy. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłanie takiego zgłoszenia na adres e-mail Administratora,

– realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust.1 , RODO np. windykacji, czy monitorowania wizyjnego ruch na terenie Obiektu.

Przy dokonywaniu rezerwacji usług noclegowych Klient proszony jest o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do potwierdzenia rezerwacji oraz późniejszej identyfikacji Klienta. Przed rozpoczęciem pobytu Klient wypełnia (lub zostaje wpisany do systemu rezerwacji) w recepcji Izabella Sp. z o.o. kartę pobytu, w której proszony jest o podanie danych identyfikujących go jako stronę umowy o świadczenie usług noclegowych. Wypełnienie formularza w zakresie rubryk: imię i nazwisko, adres oraz numer dokumentu tożsamości, numer PESEL jest obowiązkowe. Klient proszony jest również o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Klienci, którzy przyjechali samochodami proszeni  są o podanie numeru rejestracyjnego samochodu.

Dane osobowe mogą być gromadzone przez Izabella sp. z o.o. również w innych sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla realizacji określonego celu, zgodnego z prawem (wypełnianie dokumentów księgowych, realizacja płatności, rozpatrywanie reklamacji, załatwianie kwestii spornych, formularz kontaktowy).

Dane osobowe przetwarzane są dla celów identyfikacji Klienta jako strony umowy  o świadczenie usług noclegowych, dla celów wykonania umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tej umowy.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Izabella Sp. z o.o.  nie sprzedaje i nie przekazuje danych osobowych Klientów innym podmiotom, chyba, że obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa bądź jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń Izabella Sp. z o.o. w przypadku naruszenia jego praw  / dóbr przez Klienta. Dane osobowe przechowywane są tylko przez okres niezbędny dla realizacji celów wynikających z powyższych zapisów oraz przepisów prawa.
Jedynie osoby upoważnione przez Administratora danych oraz osoby obsługujące witrynę www.izabella.pl mają dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Klientów i Użytkowników serwisu. Osoby te mają obowiązek zachowania danych w ścisłej tajemnicy. Izabella Sp. z o.o. stosuje środki organizacyjne i techniczne, aby chronić dane osobowe swoich Klientów przed ich nielegalną lub przypadkową zmianą, zniszczeniem bądź utratą, jak również przed dostępem osób niepowołanych bądź przed ich nieuprawnionym rozpowszechnianiem.

Cookies

Niektóre obszary serwisu Izabella Sp. z o.o.  mogą wykorzystywać tzw. cookies. W celu monitorowania aktywności odwiedzających naszą stronę internetową Gości stosujemy tzw. cookies, tzn. niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez nasz serwer i zapisywane na Państwa twardym dysku. Dzięki temu nie pozyskujemy i nie gromadzimy Państwa danych osobowych, a jedynie IP komputera z którego Państwo się łączyliście z naszą stroną internetową.. Gwarantujemy, że wysyłane przez nas pliki cookies są bezpieczne i nie umożliwiają nam pozyskiwania jakichkolwiek danych z Państwa komputera.

Kontakt w sprawach związanych z funkcjonowaniem www.izabella.pl,: hotel.izabella@op.pl

Izabella Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Z tego też względu, zachęcamy do regularnego sprawdzenia jej treści, w szczególności przed dokonaniem rezerwacji w Izabella Sp. z o.o.

Facebook