Regulamin

Izabella Sp. z o.o.

Regulamin rezerwacji w Hotelu Izabella

Złożenie rezerwacji

Rezerwacja dotyczy pobytu w Hotelu Izabella w Puławach, ul. Lubelska 1, 24-100 Puławy

 
Hotel Izabella przyjmuje rezerwacje po zgłoszeniu:

  • telefonicznym:  +48 81 886 30 41 (tel. stacjonarny) i +48 695 161 660 (tel. komórkowy)
  • mailowym: hotel.izabella@op.pl
  • on-line przez stronę www.izabella.com

Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do podania prawidłowych danych: imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, rodzaj rezerwowanego pokoju, ilość osób oraz termin pobytu w celu dokonania rezerwacji.

Osoba rezerwująca, po dokonaniu rezerwacji otrzyma pisemne wstępne potwierdzenie rezerwacji za pomocą poczty e-mail, które obejmuje: termin pobytu, rodzaj pokoju, ilość osób, cenę oraz informację o terminie i wysokości wpłaty zadatku.

Przyjęta przez Hotel rezerwacja jest niepotwierdzona. Złożenie rezerwacji należy traktować jako informację, że pokój jest wolny w dniu przyjęcia zgłoszenia i wstępnie do czasu przesłania opłaty rezerwacyjnej – przedpłaty jest zablokowany.

Potwierdzenie rezerwacji

Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu opłaty rezerwacyjnej – przedpłaty w wysokości 30 % wartości całego pobytu na konto Izabella.
Płatności należy dokonać w ciągu 3 dni od dnia wykonania rezerwacji. Do tego czasu rezerwacja pozostaje rezerwacją wstępną.

Nie wpłacenie opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji. W przypadku braku możliwości zapłaty przedpłaty w wyznaczonym terminie, termin może ulec wydłużeniu po kontakcie klienta z recepcją Izabella.


Warunki rezerwacji dla grup zorganizowanych ustalane są indywidualnie.

Hotel po uzyskaniu informacji, że pieniądze wpłynęły na konto oraz po sprawdzeniu, że pokój jest wolny zmienia rezerwację na potwierdzoną i informuje Gościa o dokonanym potwierdzeniu – mailowo lub telefonicznie.

Hotel po wysłaniu potwierdzenia rezerwacji zobowiązuje się do nie wynajmowania zarezerwowanego pokoju.


Opłata za pokój biegnie od daty uzgodnionej przy zamówieniu. Jeżeli Gość nie przyjedzie do hotelu w terminie uzgodnionym do godz. 24 to Hotel traktować będzie brak przyjazdu jako rezygnację z zamówienia.

Opłata rezerwacyjna – przedpłata

Zapłata przedpłaty możliwa jest na dwa sposoby:

  1. Na konto bankowe Izabella Sp. z o.o. dla wpłat w polskich złotych (PLN):


Izabella Sp. z o.o.
ul. Lubelska 1
24-100 Puławy
NIP : 7162525400

nr konta :  BANK PEKAO S.A I/O PUŁAWY

 NR RACH 19 1240 2412 1111 0000 3628 6502


Prowizję od wpłaty ponosi Wpłacający.

  • Za pomocą  Przelewy24.
  • Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Zapłata za pobyt

Zapłata za pobyt następuje w dniu przyjazdu.
Gość zobowiązany jest zapłacić za zadeklarowany pobyt w dniu przyjazdu nawet w przypadku, gdy dokonał przedpłaty.

Anulacja rezerwacji

  1. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie i wskazanym na potwierdzeniu wstępnej rezerwacji powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
  2. W przypadku anulowania rezerwacji nie później niż 14 dni przed dniem, w którym miało nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług hotelu, zwracamy 100% wpłaconej przedpłaty.
  3. W przypadku anulowania rezerwacji później niż 14 dni przed dniem, w którym miało nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług w hotelu, wpłacona kwota opłaty rezerwacyjnej- przedpłaty nie podlega zwrotowi.

Wpłata opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.

Składanie i rozpatrywanie reklamacji

Reklamacje przyjmowane są wyłącznie poprzez drogę mailową. W tym celu należy napisać maila na adres pocztowy – hotel.izabella@op.pl.

Reklamacja powinna zawierać następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres Klienta, adres poczty elektronicznej podany przy rezerwacji, dokument sprzedaży  oraz opis problemu, jaki pojawił się w związku z korzystaniem z Usługi.

Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany przez niego w reklamacji.

W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagałyby uzupełnienia, usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do klienta do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie na rozpatrzenie reklamacji.

Facebook