Izabella Sp. z o.o.ul. Lubelska 1, 24-100 Puławy

Recepcja: 81 / 886 30 41, 886 30 42, 886 30 44

+48695131340

+48695161660

 

Dyrektor: 695131320

e-mail: hotel.izabella@op.pl

KRS 0000106212

Sąd Rejonowy Lublin  Wschód

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

ul. Kardynała Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik

Kapitał zakładowy 1 263 000

BANK PEKAO S.A I/O PUŁAWY

NR RACH 19 1240 2412 1111 0000 3628 6502

Facebook